Sunday readings: January 2021

3 January (Epiphany)

Isaiah 60.1-6;  Psalm 72.[1-9] 10-15;  Ephesians 3.1-12;  Matthew 2.1-12

10 January (Baptism of Christ)

Genesis 1.1-5;  Psalm 29;  Acts 19.1-7;  Mark 1.4-11

17 January (2nd Sunday of Epiphany)

1 Samuel 3.1-10 [11-20];  Psalm 139.1-5, 12-18;  Revelation 5.1-10;  John 1.43-end

24 January (3rd Sunday of Epiphany)

Genesis 14.17-20;  Psalm 128;  Revelation 19.6-10;  John 2.1-11

Sunday 31 January (Presentation of Christ in the Temple)

Malachi 3.1-5;  Psalm 24. [1-6] 7-end;  Hebrews 2.14-end;  Luke 2.22-40